اداره کار

قبل از هرگونه اقدام برای دعاوی اداره کار نکات زیر را مطالعه نمایید.

خدمات پرونده های اداره کار

تمامی افراد جامعه امکان دارد در طول سال حداقل یکبار به مشکلات حقوقی برخورد کنند ، که این مشکل در صورت عدم اطلاع از روند قضایی ممکن است باعث ایجاد مشکلات بیشتری بشود ، به همین دلیل در این قسمت خدمات مشاوره و قبول وکالت پرونده های اداره کار صورت میگیرد که شما میتوانید با  درخواست مشاوره در پایان صفحه با وکلای مختلف مشاوره بگیرید .

برای مشاوره و اعطای وکالت در زمینه پرونده های اداره کار نیاز به چه اطلاعاتی داریم :

  • نوع پروندهق
  • تسلط کامل روی تمامی مراحل طی شده
  • مدارک و ادله

 

معرفی کامل بخش ارائه خدمات حقوقی سامانه هوشمند داپ

قبل از ثبت سفارش در اپلیکیشن داپ نیاز هست شما با روش ارائه خدمات در این بخش آشنایی کامل پیدا کنید.

سر تیتر خدمات قابل ارائه این بخش :

  1. مشاوره حضوری
  2. مشاوره تلفنی
  3. مشاوره در محل شما
  4. مشاوره آنلاین ، تصویری
  5. قبول وکالت اداره کار

بخش اول مشاوره حضوری 

تمامی موضوعات مورد بحث در  بخش های مشاوره های حقوقی داپ مانند هم میباشد و فقط تفاوتی که دارد با توجه به ارتباطی است که شما میتوانید برقرار کنید .

مشاوره حضوری اداره کار برای افرادی مناسب است که داری زمان مناسب برای مراجعه به دفتر وکیل را دارا هستند .

مدت زمان مشاوره

مدت زمان مشاوره 30 دقیقه میباشد .

 

بخش دوم مشاوره تلفنی 

این نوع مشاوره برای کسانی که دارای مشغله زیادی هستند  و نمیتوانند به صورت حضوری و یا آنلاین با وکیل ارتباط بر قرار کنند ، مناسب میباشد.

مدت زمان مشاوره

مدت زمان مشاوره 30 دقیقه میباشد .

 

بخش سوم مشاوره در محل شما

زمانی است به دلیل بیماری ، مشغله کاری ، جلسه کاری و یا تعداد زیاد افراد مانند پرونده تقسیم ترکه امکان مراجعه به دفتر وکیل را ندارید و نیاز به وکیل دارید ، شما میتوانید از ین بخش برای پرونده های خود استفده کنید .

مدت زمان مشاوره

مدت زمان مشاوره 60 دقیقه میباشد .

 

بخش چهارم مشاوره آنلاین ، تصویری

این نوع مشاوره برای کسانی مناسب است که امکان حضور در دفتر وکیل اداره کار را ندارند و نیاز است مدارکی را به وکیل نشان دهند و یا خارج از کشور مقیم هستند ، میتوانند از این مشاوره استفاده نمایند .

مدت زمان مشاوره

مدت زمان مشاوره 30 دقیقه میباشد .

 

بخش پنجم مشاوره قبول وکالت 

زمنی است که مشاوره های خود را انجام داده اید و نیاز به وکیل اداره کار دارید ، میتوانید در این بخش اطلاعات پرونده خود را درج نمائید تا وکلای مختلف قیمت خود را پیشنهاد بدهند و شما از بین وکلا ، وکیل انتخاب نمائید.