دعاوی خانواده

قبل از هر گونه اقدام برای دعاوی خانواده مطالعه نکات زیر ضروری میباشد

خدمات پرونده های دعاوی خانواده

تمامی افراد جامعه امکان دارد در طول سال حداقل یکبار به مشکلات حقوقی ( دعاوی خانواده) برخورد کنند ، که این مشکل در صورت عدم اطلاع از روند قضایی ممکن است باعث ایجاد مشکلات بیشتری بشود ، به همین دلیل در این قسمت خدمات مشاوره و قبول وکالت پرونده های خانواده صورت میگیرد که شما میتوانید با  درخواست مشاوره در پایان صفحه با وکلای مختلف مشاوره بگیرید .

برای مشاوره و اعطای وکالت در زمینه پرونده های خانوده نیاز به چه اطلاعاتی داریم :

  • نوع پرونده خانواده
  • تسلط کامل روی تمامی مراحل طی شده
  • مدارک و ادله

 

معرفی کامل بخش ارائه خدمات حقوقی سامانه هوشمند داپ

قبل از ثبت سفارش در اپلیکیشن داپ نیاز هست شما با روش ارائه خدمات در این بخش آشنایی کامل پیدا کنید.

سر تیتر خدمات قابل ارائه این بخش :

  1. مشاوره حضوری
  2. مشاوره تلفنی
  3. مشاوره در محل شما
  4. مشاوره آنلاین ، تصویری
  5. قبول وکالت

بخش اول مشاوره حضوری 

تمامی موضوعات مورد بحث در بخش های مشاوره های حقوقی دعاوی خانواده داپ مانند هم میباشد و فقط تفاوتی که دارد با توجه به ارتباطی است که شما میتوانید برقرار کنید .

مشاوره حضوری برای افرادی مناسب است که داری زمان مناسب برای مراجعه به دفتر وکیل را دارا هستند .

مدت زمان مشاوره

مدت زمان مشاوره 30 دقیقه میباشد .

 

بخش دوم مشاوره تلفنی 

این نوع مشاوره برای کسانی که دارای مشغله زیادی هستند و نمیتوانند به صورت حضوری و یا آنلاین با وکیل ارتباط بر قرار کنند ، مناسب میباشد.

مدت زمان مشاوره

مدت زمان مشاوره 30 دقیقه میباشد .

 

بخش سوم مشاوره در محل شما

زمانی است به دلیل بیماری ، مشغله کاری ، جلسه کاری و یا تعداد زیاد افراد مانند پرونده تقسیم ترکه امکان مراجعه به دفتر وکیل دعاوی خانواده را ندارید و نیاز به وکیل دارید ، شما میتوانید از ین بخش برای پرونده های خود استفده کنید .

مدت زمان مشاوره

مدت زمان مشاوره 60 دقیقه میباشد .

 

 

بخش چهارم مشاوره آنلاین ، تصویری

این نوع مشاوره برای کسانی مناسب است که امکان حضور در دفتر وکیل دعاوی خانواده را ندارند و نیاز است مدارکی را به وکیل نشان دهند و یا خارج از کشور مقیم هستند ، میتوانند از این مشاوره استفاده نمایند .

مدت زمان مشاوره

مدت زمان مشاوره 30 دقیقه میباشد .

 

بخش پنجم مشاوره قبول وکلت 

زمنی است که مشاوره های خود را انجام داده اید و نیاز به وکیل دعوای خانواده دارید ، میتوانید در این بخش اطلاعات پرونده خود را درج نمائید تا وکلای مختلف قیمت خود را پیشنهاد بدهند و شما از بین وکلا ، وکیل انتخاب نمائید.